Koneiden kulkukyky

Tässä osassa tarkastellaan pellolla liikkumiseen liittyviä asioita. Peltotöiden pitäisi tapahtua tehokkaasti, mutta samalla pitäisi varjella peltoa liialta rasitukselta (tiivistymiseltä). Kappaleessa tarkastellaan koneiden liikkumista työkoneiden kanssa pellolla ja siihen liittyviä seikkoja, kuten rengastusta ja maan tiivistymistä.

Kulkukyvyn laskenta

Alla olevassa laskentataulukossa on esimerkkejä kulkukyvyn laskennasta, renkaiden valinnasta ja työkoneiden koon valinnasta.

Miten työkoneet vaikuttavat traktorin akselipainoihin? Miten työkoneen renkaat voidaan valita? Miten penetrometrin mittaustuloksia käytetään rengasvalinnassa?