Lannoitus ja kylvö

Kasvit tarvitsevat ravinteita hyvään kasvuun. Ravinteet ovat joko keinolannoitteita tai lantaa. Ne pitää annostella oikein, jotta saadaan taloudellisesti ja ympäristöllisesti hyvä tulos.

Siemenet pitää sijoittaa maahan oikeaan aikaan ja paikkaan. Vaihtoehtoina on perinteisten kylvömenetelmien käyttö tai suorakylvö. Oikeilla valinnoilla voidaan vähentää työntarvetta ja aiheutuneita päästöjä.

Laskentatyökaluja

Miten levitystasaisuus vaikuttaa satoon? Mikä on keskipakoislevittimen levityskuvio? Mikä on lietelantavaunun teoreettinen työsaavutus? Mikä on kuivalantavaunun kuljettimen nopeus? Mikä on kylvömäärä kg/ha?