Maan muokkaus

Tässä tutustutaan maanmuokkausen perusteisiin, mitä muokkauksella halutaan tehdä ja miten maa käyttäytyy muokattaessa. Muokkaus jaetaan usein kahteen osaan perusmuokkaukseen ja kylvömuokkaukseen. Perusmuokkauksella tarkoitetaan syvemmältä tapahtuvaa muokkausta. Yleisin näistä on kyntö. Lisäksi tarkastellaan sänkimuokkausta. Kylvömuokkauksessa maa muokataan kylvöä varten siten, että pyritään saamaan aikaiseksi mahdollisimman hyvät olosuhteet orastumiselle.

Laskentataulukko

Tähän on koottu muutama laskentataulukko, joiden avulla voi kokeilla miten asioita voitaisiin laskemalla suunnitella.