Mittaaminen

Mittalaiteiden ja antureiden monipuolistuminen ja halventuneet hinnat yhdessä mikroprosessoritekniikan kanssa ovat aikaansaaneet mittaus- ja ohjausmahdollisuuksien lisääntymisen. Koneet ovat entistä alykkäämpiä ja ne tarjoavat käyttäjälle monenlaista tietoa. Mittalaitteita voidaan hankkia seuraamaan olosuhteita tai toimintoja. Sanonta ’Et voi tietää, jos et mittaa’ pitää monesti paikkansa. Vasta mittaustiedon avulla pystytään ymmärtämään mitä ja miten asiat tapahtuvat. Tässä on myös haittapuoli, mittauksia voidaan tehdä tietämättä mitä tulokset oikeastaan tarkoittavat. Mitataan vain mittaamisen takia, koska se hienoa. Mittauksia tarvitaan tutkimuksessa, opetuksessa ja myös käytännön viljelyssä.


Mittausten suunnittelu, analysointi ja raportointi

Mittaaminen on helppoa, mutta kunnolliset mittausjärjestelyt, tulosten käsittely ja raportointi voivat muodostua ongelmalliseksi. Mittaukset vaativat kunnon suunnittelun, koko ajan pitää olla mielessä se mitä halutaan tehdä ja miksi. Tarpeen perusteella suunnitellaan mittausjärjestelyt. Pelkät mittaustulokset eivät yleensä riitä, vaan niistä on osattava kaivaa esiin oleelliset asiat. Tähän joudutaan käyttämään laskentaa ja tilastollisia menetelmiä. Tässä monisteessa tutustutaan mittausten, analyysien ja raportoinnin periaatteisiin.

Tässä on muutama mittaamiseen liittyvä laskentataulukko