Nurmikoneet

Nurmi tai heinä on karjatalouden perusta. Nurmea voidaan käyttää monella eri tavalla ja kaikkiin näihin tapoihin on saatavissa omat koneensa. Nurmikoneiden monisteessa tutustutaan nurmen korjuun tekniikoihin.

Monisteen laskuja

Tähän laskentataulukkoon on koottu muutama monisteen laskuista. Voit kokeilla omilla lähtöarvoillasi minkälaisia tuloksia saat.
Tähän on koottu muutama laskentataulukko, joiden avulla voidaan tutustua miten laskennan avulla voidaan suunnitella nurmen korjuuta.