Konekapasiteetti

Koneiden valinnalla ja töiden järjestelyllä valitaan tilalle sopiva tekniikka. Maataloustyöt pitää tehdä ajallaan, jotta saataisin hyvä ja laadukas sato. Käytettävissä oleva aika (kevättyöaika, rehun korjuuaika, sadonkorjuuaika) rajaa sen kuinka paljon meillä on aikaa töiden tekemiseen. Lisäksi pitää ottaa huomioon sään aiheuttamat epävarmuudet, kaikki päivät eivät ole poutapäiviä. Koneisiin liittyy myös ongelmia, niitä voidaan joutua korjaamaan ja korjaamaan kesken kiireisintä työaikaa. Tässä kappaleessa käydään läpi sitä, minkä kokoisia koneita tarvitaan, jotta maataloustyöt onnistuvat.

Viljankuivauksen kapasiteetti

Viljankuivauksessa on kyse prosessista, jossa kuuman tai kylmän ilman avulla siirretään liika kosteus materiaalista pois. Kun se on tarpeeksi kuivaa, mikrobit eivät enää pysty pilaamaan satoa. Meillä kuivaus on aina tarpeen ja siihen joudutaan käyttämään runsaasti energiaa. Märkinä syksyinä kuivauksen energiankulutus voi olla lähes koko peltotöiden kulutuksen suuruinen. Tässä artikkelissa tarkastellaan kuivausta sen kapasiteetin kautta.

Laskentataulukkoja

Olen kerännyt tähän muutaman konekapasiteettiin liittyvää laskentataulukkoa.