Traktorit

Tässä kappaleessa käydään läpi pääasiassa traktoreiden tekniikkaa. Osa tästä tekniikasta on sovellettavissa myös itsekulkevien työkoneiden käyttöön. Tekniikkaan tutustutaan lähtökohtana koneiden käyttö ja niiden tekniikan ymmärtäminen.

Moottorit

Traktoreiden ja itsekulkevien työkoneiden voimanlähteenä on polttomoottori. Traktorikäytössä moottorilta tarvitaan työhön sopivia ominaisuuksia. Tässä monisteessa on käsitelty näitä ominaisuuksia. Ilmaston muutos vaikuttaa myös traktoreiden käyttöön ja esimerkiksi päästömääräykset ovat kiristyneet nopeasti. Tulevaisuudessa pitää myös ratkaista minkälaista polttoainetta tai energiaa traktoreissa käytetään. Myös näihin tehdään monisteessa katsaus.

Laskentataulukon avulla voit perehtyä tarkemmin moottoreiden ominaisuuksiin.

Traktorin ja työkoneiden jarrut

Suurentuneet koneet ja nopeudet vaativat yhä tehokkaampia jarruja. Lisäksi yhdistelmän pitää olla hallittavissa kaikissa tilanteissa. Jarruvaatimukset ovatkin kehittyneet nopeasti ja jarrut tulevat kehittymään vielä lisää tulevaisuudessa.

Tällä taulukkolaskennalla voit laskea traktorin ja perävaunun jarruja