Traktorit

Tässä kappaleessa käydään läpi pääasiassa traktoreiden tekniikkaa. Osa tästä tekniikasta on sovellettavissa myös itsekulkevien työkoneiden käyttöön. Tekniikkaan tutustutaan lähtökohtana koneiden käyttö ja niiden tekniikan ymmärtäminen.

Moottorit

Traktoreiden ja itsekulkevien työkoneiden voimanlähteenä on polttomoottori. Traktorikäytössä moottorilta tarvitaan työhön sopivia ominaisuuksia. Tässä monisteessa on käsitelty näitä ominaisuuksia. Ilmaston muutos vaikuttaa myös traktoreiden käyttöön ja esimerkiksi päästömääräykset ovat kiristyneet nopeasti. Tulevaisuudessa pitää myös ratkaista minkälaista polttoainetta tai energiaa traktoreissa käytetään. Myös näihin tehdään monisteessa katsaus.

Moottorimoniste
Moottorilaskuja

Traktorin ja työkoneiden jarrut

Suurentuneet koneet ja nopeudet vaativat yhä tehokkaampia jarruja. Lisäksi yhdistelmän pitää olla hallittavissa kaikissa tilanteissa. Jarruvaatimukset ovatkin kehittyneet nopeasti ja jarrut tulevat kehittymään vielä lisää tulevaisuudessa.

Jarrumoniste
Jarrulaskuja

Traktorin ja työkoneiden hydrauliikka

Hydrauliikkaa taipuu hyvin monenlaiseen käyttöön. Komponentit ovat pieniä tehoonsa nähden ja voimansiirron putket ja letkut on helppo asentaa erilaisiin koneisiin. Lisäksi sen toiminta on helppo automatisoida. Tämä selittää hydrauliikan vahvan aseman erilaisissa koneissa.

Tässä kirjoituksessa perehdytään vain hydrauliikan perusteisiin ja ominaisuuksiin siten, että traktoreiden ja maatalouskoneiden käyttäjänä tunnet hieman enemmän hydrauliikan ominaisuuksia.

Hydrauliikkamoniste
Hydrauliikkalaskuja